Familierecht en
Familiaal vermogensrecht

Familierecht en
Familiaal vermogensrecht

Wanneer mensen een relatie beginnen, doen zij dit steeds met de beste bedoelingen en vanuit de hoop dat deze blijft duren. Te weinig mensen staan bij het begin van hun relatie stil bij het feit dat er een moment kan komen waarop de relatie eindigt. Het kan dan ook zinvol zijn hierover op voorhand goede regelingen te treffen door te kiezen voor een bepaalde samenlevingsvorm zoals feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning of een huwelijk. Hierbij kan het opstellen van een goede samenlevingsovereenkomst of een goed huwelijkscontract veel problemen in de toekomst voorkomen. Voor advies hieromtrent kan u altijd terecht bij onze advocaten.

Wanneer een relatie eindigt zien de ex-partners zich alleszins plots geconfronteerd met allerlei praktische en juridische problemen. In geval van een huwelijk moet de echtscheiding bekomen worden. Er moet eventueel een verblijfsregeling voor de kinderen afgesproken worden, hieraan gekoppeld moet een financiële regeling getroffen worden waarbij de keuze bestaat tussen allerlei verschillende modellen, gaande van een all-in onderhoudsbijdrage, over een onderhoudsbijdrage gecombineerd met een bijdrage in de buitengewone kosten of het werken met een kindrekening.

Ook op het louter vermogensrechtelijk vlak moeten regelingen getroffen worden: Wie krijgt het huis? Wie krijgt de auto? Wie betaalt de lening? … Al deze problemen vallen onder de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap of het huwelijksvermogensstelsel, of kunnen kaderen in een uitonverdeeldheidtreding in geval van samenwoonst.

Voor al deze problemen kan u rekenen op onze ruime ervaring om te komen tot goede en duidelijke regelingen, waarbij wij er ten allen tijde de voorkeur aan geven om door open gesprekken en onderhandelingen te komen tot een minnelijke regeling, desgevallend via echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Pas wanneer blijkt dat een minnelijke regeling niet mogelijk is, wordt in overleg met de cliënt gekozen om een bepaalde procedure op te starten om tot definitieve regelingen te komen.

Ook wanneer eerdere regelingen zoals deze in een minnelijk akkoord werden overeengekomen of zoals deze in een vonnis werden opgelegd niet meer actueel zijn en omwille van gewijzigde omstandigheden moeten gewijzigd worden, kunnen wij voor u een procedure tot herziening omwille van gewijzigde omstandigheden voeren.

Wanneer een bepaalde regeling niet wordt uitgevoerd zoals het moet en onderhoudsbijdragen of buitengewone kosten bijvoorbeeld niet betaald worden, staan wij u bij op vlak van uitvoering waarbij eventueel beslag mogelijk is. Ook in het omgekeerde geval, wanneer u geconfronteerd wordt met een uitvoering die niet correct is, kan u bij ons terecht.

Wij adviseren u eveneens omtrent afstamming en adoptie of wij kunnen u als grootouder bijstaan om contact met uw kleinkind te bekomen.

Wij helpen u graag met:

 • Samenlevingscontracten en huwelijkscontracten
 • Echtscheiding / einde van een relatie
 • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)
 • Regeling voor de kinderen
 • Onderhoudsgeld tussen ex-echtgenoten
 • Vermogensrechtelijke regelingen
 • Vereffening / verdeling huwelijksvermogensstelsel / onverdeeldheden
 • Aanstelling notaris
 • Gewijzigde omstandigheden
 • Problemen met de uitvoering van een bestaande regeling
 • Afstamming
 • Adoptie
 • Contact tussen grootouders en kleinkind

Kan een regeling voor mijn kinderen nog gewijzigd worden?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt er hetzij op minnelijke wijze, hetzij door de Familierechtbank een regeling voor de kinderen (verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, bijdrage in de buitengewone kosten,…) bepaald. Wanneer blijkt dat deze regeling nadien niet goed...

Wanneer heeft mijn eigen vermogen recht op een vergoeding?

Wanneer u gaat trouwen, kan u met uw partner een huwelijkscontract afsluiten waarbij er gekozen wordt voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel. Wanneer er geen huwelijkscontract wordt afgesloten, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing op het...

Wat is een proceskalender?

Indien u in een procedure terechtkomt zal u op zeker ogenblik wellicht horen dat er een proceskalender werd overeengekomen. Een procedure wordt opgestart via een dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder namens de ene partij, de eiser, aan de andere partij, de...

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be