Success met de examens! Maar wat als u niet akkoord bent met het resultaat…?

23 juni 2023

Voor de meeste leerlingen en studenten zitten de examens er bijna op. Wij wensen iedereen alvast veel goede moed en alle succes met de laatste examens. Mocht het echter minder goed aflopen en je kan je niet vinden in je behaalde resultaat, is het belangrijk te weten dat de termijn om een B- of C-attest of een beslissing van een examencommissie aan te vechten steeds uiterst kort is. Indien je overweegt om je resultaat aan te vechten, is het dan ook nodig snel te beslissen. Ook bij deze vaak complexe procedures kan ons kantoor je bijstaan.

Kan een regeling voor mijn kinderen nog gewijzigd worden?

Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt er hetzij op minnelijke wijze, hetzij door de Familierechtbank een regeling voor de kinderen (verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, bijdrage in de buitengewone kosten,…) bepaald. Wanneer blijkt dat deze regeling nadien niet goed...

Wanneer heeft mijn eigen vermogen recht op een vergoeding?

Wanneer u gaat trouwen, kan u met uw partner een huwelijkscontract afsluiten waarbij er gekozen wordt voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel. Wanneer er geen huwelijkscontract wordt afgesloten, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing op het...

Wat is een proceskalender?

Indien u in een procedure terechtkomt zal u op zeker ogenblik wellicht horen dat er een proceskalender werd overeengekomen. Een procedure wordt opgestart via een dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder namens de ene partij, de eiser, aan de andere partij, de...

Wij trachten de nieuwsberichten op deze website zo correct mogelijk op te stellen. Er wordt echter voorrang gegeven aan het opstellen van begrijpelijke documenten, zodat deze nieuwsberichten leemtes en onnauwkeurigheden kunnen bevatten. Er wordt door ons kantoor of haar advocaten geen enkele aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit louter informatieve document dat geenszins als advies mag worden beschouwd of gebruikt.