Verkeersrecht

Verkeersrecht

Elke dag worden honderden processen-verbaal uitgeschreven wegens verkeerinbreuken allerhande. Heel wat van deze vastgestelde inbreuken worden afgehandeld met een minnelijke schikking, doch vaak geven deze PV’s ook aanleiding tot een dagvaarding voor de Politierechtbank.

In dergelijk geval is het belangrijk beroep te doen op een advocaat om uw verdediging op te nemen.

Veelal hebt u bovendien een rechtsbijstandsverzekering die de kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat voor uw strafrechtelijke verdediging in verkeerszaken ten laste zal nemen, zodat onze tussenkomst voor u als cliënt gratis zou zijn. In elk geval kijken wij een en ander graag voor u na tijdens een eerste consultatie die wij voor verkeersinbreuken gratis aanbieden.

In verkeerszaken die aanleiding geven tot een dagvaarding voor de Politierechtbank kan het gaan om feiten van overdreven snelheid, alcoholintoxicatie of dronkenschap, rijden onder invloed van verdovende middelen (drugs), rijden door het rode licht, vluchtmisdrijf, rijden zonder geldig rijbewijs, rijden zonder geldig keuringsbewijs, rijden zonder verzekering, …

Ook wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval met stoffelijke schade, lichamelijk letsel of een dodelijk ongeval is het van belang beroep te doen op een advocaat om te verzekeren dat u een adequate schadevergoeding bekomt. Ook kunnen wij advies verlenen omtrent de vergoeding van de zwakke weggebruiker overeenkomstig art. 29bis WAM.

Ervaring leert immers dat tussenkomst van een advocaat vaak aanleiding geeft tot het bekomen van een schadevergoeding die gevoelig hoger ligt dan hetgeen de verzekeringsmaatschappijen in het kader van een minnelijke regeling overeen komen.

Ook in dergelijk geval is onze tussenkomst meestal gedekt door een rechtbijstandsverzekering en derhalve voor u als cliënt gratis.

Wij helpen u graag met:

  • Snelheidsovertreding
  • Alcoholintoxicatie
  • Dronkenschap
  • Vluchtmisdrijf
  • Door het rode licht rijden
  • Drugs in het verkeer
  • Rijverbod
  • Verkeersongeval
  • Lichamelijk letsel
  • Dodelijk ongeval

Wat is een proceskalender?

Indien u in een procedure terechtkomt zal u op zeker ogenblik wellicht horen dat er een proceskalender werd overeengekomen. Een procedure wordt opgestart via een dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder namens de ene partij, de eiser, aan de andere partij, de...

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be