Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wat we doen

Rechtstakken

Wat we doen

Rechtstakken

Familierecht
Echtscheiding, regeling voor kinderen, onderhoudsgeld, vereffening en verdeling (regeling huis, lening,…), gewijzigde omstandigheden, contact tussen grootouders en kleinkind,…
Omgevingsrecht
Omgevingsvergunning (bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning), beroep bestendige deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, zonevreemde woning,…
Erfrecht
Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, aanstelling notaris, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering,…
Verkeersrecht
Verkeersovertreding, boete, dagvaarding politierechtbank, verkeersongeval, schadevergoeding, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod,…
Ondernemingsrecht
Vennootschap, algemene voorwaarden, insolventierecht, bescherming tegen schuldeisers (WCO), conflicten in een vennootschap, overeenkomsten, beslag,…
Huurrecht
Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen,…

Wat we doen

Rechtstakken

Familierecht
Echtscheiding, regeling voor kinderen, onderhoudsgeld, vereffening en verdeling (regeling huis, lening,…), gewijzigde omstandigheden, contact tussen grootouders en kleinkind,…
Omgevingsrecht
Omgevingsvergunning (bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning), beroep bestendige deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, zonevreemde woning,…
Erfrecht
Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, aanstelling notaris, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering,…
Verkeersrecht
Verkeersovertreding, boete, dagvaarding politierechtbank, verkeersongeval, schadevergoeding, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod,…
Ondernemingsrecht
Vennootschap, algemene voorwaarden, insolventierecht, bescherming tegen schuldeisers (WCO), conflicten in een vennootschap, overeenkomsten, beslag,…
Huurrecht
Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen,…

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

1 overtreding vs 2 boetes? Waar gaat het over en is er iets aan te doen?

De laatste dagen is er in de media veel te doen omtrent het gegeven dat ondernemingen soms een extra (tweede) boete van 509 EUR moeten betalen wanneer met een voertuig van die onderneming een (vaak lichte) verkeersovertreding werd begaan. De aanleiding is het feit dat die onderneming heeft nagelaten de identiteit van de bestuurder op het moment van de verkeersovertreding mee te delen, waardoor zij niet alleen de verkeersboete voor de eigenlijke overtreding moet betalen, maar ook een extra boete voor het niet-meedelen van de identiteit van de bestuurder. Concreet kan de situatie dus bijvoorbeeld zijn dat iemand met een voertuig ingeschreven op naam van het bedrijf een kleine snelheidsovertreding begaat, pakweg 55 km/u rijden in de bebouwde kom, waarna het bedrijf een onmiddellijke inning...

Lees meer

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

1 overtreding vs 2 boetes? Waar gaat het over en is er iets aan te doen?

De laatste dagen is er in de media veel te doen omtrent het gegeven dat ondernemingen soms een extra (tweede) boete van 509 EUR moeten betalen wanneer met een voertuig van die onderneming een (vaak lichte) verkeersovertreding werd begaan. De aanleiding is het feit dat die onderneming heeft nagelaten de identiteit van de bestuurder op het moment van de verkeersovertreding mee te delen, waardoor...

Lees meer

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

1 overtreding vs 2 boetes? Waar gaat het over en is er iets aan te doen?

De laatste dagen is er in de media veel te doen omtrent het gegeven dat ondernemingen soms een extra (tweede) boete van 509 EUR moeten betalen wanneer met een voertuig van die onderneming een (vaak lichte) verkeersovertreding werd begaan. De aanleiding is het feit dat die onderneming heeft nagelaten de identiteit van de bestuurder op het moment van de verkeersovertreding mee te delen, waardoor...

Lees meer

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be