Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wie we zijn

Eerlijk, verstaanbaar, onverbloemd en doortastend

Als jong en ondernemend advocatenkantoor staat Vervaeck & Eerdekens Advocaten voor een doortastende en vlotte aanpak van uw problemen. Daarom staat het rechtstreeks contact tussen de behandelend vennoot en de cliënt centraal.
Wij hechten groot belang aan een duidelijke communicatie met de cliënt. Communicatie in een begrijpelijke taal zodat u als cliënt ten allen tijde weet waar u aan toe bent. Verder hanteren wij het principe “goede afspraken, maken goede vrienden”. Dat wil zeggen dat wij zowel omtrent de aanpak van uw dossier, als omtrent het kostenplaatje graag van bij het begin van het dossier goede afspraken maken. De grote klantentevredenheid waar wij kunnen op terugkijken leert dat deze aanpak loont.

Wat we doen

Rechtstakken

Wat we doen

Rechtstakken

Familierecht
Echtscheiding, regeling voor kinderen, onderhoudsgeld, vereffening en verdeling (regeling huis, lening,…), gewijzigde omstandigheden, contact tussen grootouders en kleinkind,…
Omgevingsrecht
Omgevingsvergunning (bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning), beroep bestendige deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, zonevreemde woning,…
Erfrecht
Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, aanstelling notaris, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering,…
Verkeersrecht
Verkeersovertreding, boete, dagvaarding politierechtbank, verkeersongeval, schadevergoeding, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod,…
Ondernemingsrecht
Vennootschap, algemene voorwaarden, insolventierecht, bescherming tegen schuldeisers (WCO), conflicten in een vennootschap, overeenkomsten, beslag,…
Huurrecht
Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen,…

Wat we doen

Rechtstakken

Familierecht
Echtscheiding, regeling voor kinderen, onderhoudsgeld, vereffening en verdeling (regeling huis, lening,…), gewijzigde omstandigheden, contact tussen grootouders en kleinkind,…
Omgevingsrecht
Omgevingsvergunning (bouwvergunning, verkavelingsvergunning, milieuvergunning), beroep bestendige deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, Raad van State, zonevreemde woning,…
Erfrecht
Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, aanstelling notaris, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering,…
Verkeersrecht
Verkeersovertreding, boete, dagvaarding politierechtbank, verkeersongeval, schadevergoeding, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod,…
Ondernemingsrecht
Vennootschap, algemene voorwaarden, insolventierecht, bescherming tegen schuldeisers (WCO), conflicten in een vennootschap, overeenkomsten, beslag,…
Huurrecht
Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen,…

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

Success met de examens! Maar wat als u niet akkoord bent met het resultaat…?

Voor de meeste leerlingen en studenten zitten de examens er bijna op. Wij wensen iedereen alvast veel goede moed en alle succes met de laatste examens. Mocht het echter minder goed aflopen en je kan je niet vinden in je behaalde resultaat, is het belangrijk te weten dat de termijn om een B- of C-attest of een beslissing van een examencommissie aan te vechten steeds uiterst kort is. Indien je overweegt om je resultaat aan te vechten, is het dan ook nodig snel te beslissen. Ook bij deze vaak complexe procedures kan ons kantoor je bijstaan. Wij trachten de nieuwsberichten op deze website zo correct mogelijk op te stellen. Er wordt echter voorrang gegeven aan het opstellen van begrijpelijke documenten, zodat deze nieuwsberichten leemtes en onnauwkeurigheden kunnen bevatten. Er wordt door ons...

Lees meer

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

Success met de examens! Maar wat als u niet akkoord bent met het resultaat…?

Voor de meeste leerlingen en studenten zitten de examens er bijna op. Wij wensen iedereen alvast veel goede moed en alle succes met de laatste examens. Mocht het echter minder goed aflopen en je kan je niet vinden in je behaalde resultaat, is het belangrijk te weten dat de termijn om een B- of C-attest of een beslissing van een examencommissie aan te vechten steeds uiterst kort is. Indien je...

Lees meer

Nieuws

V&E Advocaten zet een nieuwsbericht in de kijker

Success met de examens! Maar wat als u niet akkoord bent met het resultaat…?

Voor de meeste leerlingen en studenten zitten de examens er bijna op. Wij wensen iedereen alvast veel goede moed en alle succes met de laatste examens. Mocht het echter minder goed aflopen en je kan je niet vinden in je behaalde resultaat, is het belangrijk te weten dat de termijn om een B- of C-attest of een beslissing van een examencommissie aan te vechten steeds uiterst kort is. Indien je...

Lees meer

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be