Rechtstakken

Familierecht, Omgevingsrecht, Huurrecht, Erfrecht, Verkeersrecht, Ondernemingsrecht, Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Verbintenissen- en contractenrecht, Goederenrecht, Administratief recht, Bouwrecht, Onbetaalde facturen, Vastgoedrecht, Overheidsopdrachten

Rechtstakken

Familierecht en
Familiaal vermogensrecht

Echtscheiding, echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), regeling voor kinderen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, buitengewone kosten), onderhoudsgeld tussen (ex-) echtgenoten, vermogensrechtelijke regelingen (huis, geld, schulden,…), vereffening en verdeling huwelijksvermogensstelsel / onverdeeldheden, aanstelling notaris, gewijzigde omstandigheden, samenlevingscontracten, huwelijkscontracten, afstamming, adoptie, contact tussen grootouders en kleinkind

Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning of verkavelingsvergunning), omgevingsvergunning voor hinderlijke inrichtingen (milieuvergunningen), ruimtelijke ordening en stedenbouw, beroep bij de bestendige deputatie, beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, beroep bij de Raad van State, zonevreemde woning of constructie, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de betwisting ervan, planschade/planbaten, onteigening, bouwmisdrijven, stakingsbevel, dagvaarding voor de correctionele rechtbank, milieumisdrijven, procedure voor het Handhavingscollege

Erfrecht en
Vermogensplanning

Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, uitonverdeeldheidtreding, aanstelling notaris, vereffening en verdeling nalatenschap, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, buitengerechtelijke en gerechtelijke beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering

Verkeersrecht

Verkeersovertreding, boete, dagvaarding voor de politierechtbank, verkeersongeval, keuring en verzekering van voertuig, vergoeding zwakke weggebruiker, recht op schadevergoeding na verkeersongeval, voertuigschade, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod

Ondernemingsrecht

Oprichten van een vennootschap, opstellen van algemene voorwaarden, eerlijke handelspraktijken, insolventierecht, faillissement, bescherming tegen schuldeisers (WCO), gerechtelijke reorganisatie, conflicten in een vennootschap, geschillen tussen vennoten, nazicht van overeenkomsten, afdwingen of ontbinden van overeenkomsten, distributieovereenkomsten, beslag

Huurrecht

Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen

Vastgoedrecht

Koop/verkoop onroerend goed, contracten van en met vastgoedmakelaars, huur, erfdienstbaarheden, recht van overgang, wettelijk recht van uitweg, afpaling, opstal en erfpacht, vruchtgebruik, burenhinder, pacht, pachtopzeg, bouwrecht, omgevingsvergunning, onteigening, bouwovertreding, regels inzake woonkwaliteit, leegstandsheffing, heffing verkrotte woningen, heffing op onbebouwde percelen

Goederenrecht

Erfdienstbaarheden, recht van uitweg, recht van overgang, dakdrop, ladderrecht, overhangende takken, doorschietende wortels, afstand van beplantingen, burenhinder, pachtrecht, appartementsmede-eigendom

Verbintenissen- en
Contractenrecht

Nazicht van overeenkomsten, afdwingen of ontbinden van overeenkomsten, koopovereenkomsten, verborgen gebreken, niet-conforme levering, wilsgebreken zoals bedrog of dwaling, huur, bouwrecht

Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Schadedossiers, contractuele aansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden, verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen,…)

Bouwrecht

Geschillen tussen bouwheer, aannemer en architect, bouwwerken met gebreken, gebrek aan werfopvolging, expertise, aansprakelijkheid aannemer en architect

Onbetaalde facturen

Invordering van onbetaalde facturen, opvolging wanbetalers, nazicht en aanpassing algemene factuurvoorwaarden, protest en betwisting onterechte facturen

Administratief recht

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening, milieu, overheidsopdrachten, onderwijsrecht, examenbetwistingen, betwisting van tuchtsancties, concessies

Overheidsopdrachten

Overheidsopdracht, openbare aanbesteding, aanvechten gunningsbeslissing bij niet-gunning, begeleiding opstellen offerte, schadevergoeding, Raad van State, betwistingen bij uitvoering overheidsopdracht

Familierecht en
Familiaal vermogensrecht

Echtscheiding, echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), regeling voor kinderen (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, buitengewone kosten), onderhoudsgeld tussen (ex-) echtgenoten, vermogensrechtelijke regelingen (huis, geld, schulden,…), vereffening en verdeling huwelijksvermogensstelsel / onverdeeldheden, aanstelling notaris, gewijzigde omstandigheden, samenlevingscontracten, huwelijkscontracten, afstamming, adoptie, contact tussen grootouders en kleinkind

Omgevingsrecht

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning of verkavelingsvergunning), omgevingsvergunning voor hinderlijke inrichtingen (milieuvergunningen), ruimtelijke ordening en stedenbouw, beroep bij de bestendige deputatie, beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, beroep bij de Raad van State, zonevreemde woning of constructie, ruimtelijke uitvoeringsplannen en de betwisting ervan, planschade/planbaten, onteigening, bouwmisdrijven, stakingsbevel, dagvaarding voor de correctionele rechtbank, milieumisdrijven, procedure voor het Handhavingscollege

Erfrecht en
Vermogensplanning

Betwistingen omtrent erfrecht en nalatenschappen, uitonverdeeldheidtreding, aanstelling notaris, vereffening en verdeling nalatenschap, vermogensplanning, schenkingen, testamenten, buitengerechtelijke en gerechtelijke beschermingsmaatregelen, zorgvolmacht, bewindvoering

Verkeersrecht

Verkeersovertreding, boete, dagvaarding voor de politierechtbank, verkeersongeval, keuring en verzekering van voertuig, vergoeding zwakke weggebruiker, recht op schadevergoeding na verkeersongeval, voertuigschade, lichamelijk letsel, alcohol of drugs in het verkeer, rijverbod

Ondernemingsrecht

Oprichten van een vennootschap, opstellen van algemene voorwaarden, eerlijke handelspraktijken, insolventierecht, faillissement, bescherming tegen schuldeisers (WCO), gerechtelijke reorganisatie, conflicten in een vennootschap, geschillen tussen vennoten, nazicht van overeenkomsten, afdwingen of ontbinden van overeenkomsten, distributieovereenkomsten, beslag

Huurrecht

Woninghuur, handelshuur, huurverlenging, opzeg van huur, pacht, overdracht van pacht, pachtopzeg, onderpacht, wet beperking pachtprijzen

Vastgoedrecht

Koop/verkoop onroerend goed, contracten van en met vastgoedmakelaars, huur, erfdienstbaarheden, recht van overgang, wettelijk recht van uitweg, afpaling, opstal en erfpacht, vruchtgebruik, burenhinder, pacht, pachtopzeg, bouwrecht, omgevingsvergunning, onteigening, bouwovertreding, regels inzake woonkwaliteit, leegstandsheffing, heffing verkrotte woningen, heffing op onbebouwde percelen

Goederenrecht

Erfdienstbaarheden, recht van uitweg, recht van overgang, dakdrop, ladderrecht, overhangende takken, doorschietende wortels, afstand van beplantingen, burenhinder, pachtrecht, appartementsmede-eigendom

Verbintenissen- en
Contractenrecht

Nazicht van overeenkomsten, afdwingen of ontbinden van overeenkomsten, koopovereenkomsten, verborgen gebreken, niet-conforme levering, wilsgebreken zoals bedrog of dwaling, huur, bouwrecht

Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Schadedossiers, contractuele aansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden, verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen,…)

Bouwrecht

Geschillen tussen bouwheer, aannemer en architect, bouwwerken met gebreken, gebrek aan werfopvolging, expertise, aansprakelijkheid aannemer en architect

Onbetaalde facturen

Invordering van onbetaalde facturen, opvolging wanbetalers, nazicht en aanpassing algemene factuurvoorwaarden, protest en betwisting onterechte facturen

Administratief recht

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening, milieu, overheidsopdrachten, onderwijsrecht, examenbetwistingen, betwisting van tuchtsancties, concessies

Overheidsopdrachten

Overheidsopdracht, openbare aanbesteding, aanvechten gunningsbeslissing bij niet-gunning, begeleiding opstellen offerte, schadevergoeding, Raad van State, betwistingen bij uitvoering overheidsopdracht

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be