Huurrecht

Huurrecht

Zowel huurder als verhuurder kunnen zich met problemen geconfronteerd zien bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een huurovereenkomst. Zowel bij de redactie van de huurovereenkomst en/of de plaatsbeschrijving, het verzekeren van een correcte uitvoering van de overeenkomst en het beëindigen ervan wanneer dit niet gebeurt, of desgevallend het opzeggen van de huurovereenkomst, staan wij u graag bij.

Als verhuurder kan u zich geconfronteerd zien met een huurder die nalaat de huur tijdig te betalen en een huurachterstal opbouwt of die het verhuurde goed niet onderhoudt als een goede huisvader. In dergelijk geval kunnen wij het nodige doen om de huurder aan te manen of desgevallend een procedure op starten om de huurovereenkomst te laten beëindigen, de huurder te laten veroordelen tot betaling en hem desgevallend te laten uitdrijven. Wij maken er een punt van om ook na het bekomen van een vonnis de verdere uitvoering ervan via de gerechtsdeurwaarder op te volgen.

Echter ook als huurder kan u zich geconfronteerd zien met een verhuurder die tekortschiet. Zo dient een woning die verhuurd wordt bijvoorbeeld te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Indien u derhalve huurder bent van een woning of appartement dat in slechte toestand verkeert, kunnen wij u helpen uw rechten op dit punt te laten gelden, waarbij wij steeds zoeken naar een oplossing aangepast aan uw specifieke noden.

Wij helpen u graag met:

  • Het opstellen van een huurovereenkomst (woninghuur, handelshuur, pacht of huur van gemeen recht voor bijvoorbeeld een opslagplaats)
  • De inning van huurachterstallen
  • Gebreken aan een gehuurd goed
  • Onbewoonbaarheid van het gehuurde goed
  • De herziening van de huurprijs
  • De beëindiging van de huur
  • De vrijgave van de huurwaarborg
  • De opzegging van een huurcontract
  • De hernieuwing van de handelshuur
  • Al dan niet bevoorrechte pachtoverdracht

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be