Kan een regeling voor mijn kinderen nog gewijzigd worden?

24 oktober 2022

Wanneer ouders uit elkaar gaan, wordt er hetzij op minnelijke wijze, hetzij door de Familierechtbank een regeling voor de kinderen (verblijfsregeling, onderhoudsbijdrage, bijdrage in de buitengewone kosten,…) bepaald.

Wanneer blijkt dat deze regeling nadien niet goed loopt of wanneer de situatie van mensen plots verandert, krijgen wij vaak de vraag of dergelijke regeling nog kan gewijzigd worden. Het antwoord op deze vraagt luidt volmondig ‘JA’. In de wet werd zelfs het principe van de ‘permanente saisine van de Familierechtbank’ verankerd. Eén en ander houdt in dat een partij op eenvoudige wijze, zonder het inleiden van een nieuwe procedure of het betalen van nieuwe rolrechten, opnieuw naar de Familierechtbank kan wanneer de omstandigheden ondertussen veranderd zijn en het aangewezen is dat een regeling gewijzigd wordt.

Wanneer kan nu een regeling voor de kinderen opnieuw worden voorgelegd aan de Familierechtbank? Ook het antwoord op deze vraag is eenvoudig: er moeten nieuwe elementen voorhanden zijn. Wanneer het gaat over onderhoudsbijdragen voor de kinderen specifieert de wet dat dit nieuwe omstandigheden zijn waarin de partijen of de kinderen verkeren en die hun situatie ingrijpend kunnen wijzigen. Wanneer het gaat over een verblijfsregeling betreft het nieuwe omstandigheden die de toestand van de partijen of het kind kunnen wijzigen. Een ingrijpende wijziging wordt hier dus niet vereist, daar waar dit wel het geval is bij onderhoudsbijdragen.

Ook wanneer een verblijfsregeling of onderhoudsbijdrage werd vastgelegd in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming kan deze gewijzigd worden en heeft de wetgever in een gelijkaardige regeling uitgewerkt.

Aarzel dus niet om ons te contacteren wanneer er nieuwe elementen voorhanden zijn die maken dat een regeling voor uw kinderen dient gewijzigd te worden. Wij bekijken samen met u de mogelijkheden.

Wanneer heeft mijn eigen vermogen recht op een vergoeding?

Wanneer u gaat trouwen, kan u met uw partner een huwelijkscontract afsluiten waarbij er gekozen wordt voor een bepaald huwelijksvermogensstelsel. Wanneer er geen huwelijkscontract wordt afgesloten, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing op het...

Wat is een proceskalender?

Indien u in een procedure terechtkomt zal u op zeker ogenblik wellicht horen dat er een proceskalender werd overeengekomen. Een procedure wordt opgestart via een dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder namens de ene partij, de eiser, aan de andere partij, de...

Wij trachten de nieuwsberichten op deze website zo correct mogelijk op te stellen. Er wordt echter voorrang gegeven aan het opstellen van begrijpelijke documenten, zodat deze nieuwsberichten leemtes en onnauwkeurigheden kunnen bevatten. Er wordt door ons kantoor of haar advocaten geen enkele aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit louter informatieve document dat geenszins als advies mag worden beschouwd of gebruikt.