Erelonen en kosten

Erelonen en kosten

Een van onze meest gehoorde vragen is de vraag naar de kostprijs van onze tussenkomst.

Dit is echter ook een bijzonder moeilijke vraag, nu elk dossier maatwerk is. Elk dossier is anders, en ook wij kunnen bij aanvang van een dossier niet steeds ten volle inschatten wat het exacte verloop van een dossier zal zijn. Of welke inspanningen nodig zullen zijn om het tot een goed einde te brengen. Goede afspraken maken echter goede vrienden. Wij delen daarom wel graag mee op welke wijze onze kostprijs berekend wordt.

De kostprijs van een advocaat bestaat uit twee componenten. Allereerst het ereloon en daarnaast ook de kosten die worden doorgerekend. Het basisereloon bedraagt bij ons kantoor 125,00 EUR per uur exclusief 21% BTW. Dit tarief kan in een specifiek dossier om bepaalde redenen verhoogd worden. Denk daarbij aan de complexiteit van de zaak, de noodzakelijke graad van specialisatie, de spoed waarmee bepaalde procedurehandelingen moeten gesteld worden, … Er worden hieromtrent bij de eerste consultatie duidelijke afspraken gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan ook gewerkt worden aan een waardetarief. Dit wordt bepaald aan de hand van de inzet van het geschil, of een vooraf besproken forfaitair bedrag.

U vindt het volledige overzicht van de kosten die wij u doorrekenen terug in onze algemene voorwaarden.

U kan ons ook steeds vrijblijvend contacteren voor een eerste consultatie. Er wordt tijdens deze eerste consultatie een eerstelijnsadvies verstrekt zonder dat er vervolgens een dossier geopend wordt. U betaalt in dergelijk geval forfaitair 40,00 EUR per begonnen halfuur, exclusief BTW. Een eerste, korte consultatie van maximaal een half uur omtrent verkeersrecht (boetes, ongevallen, rijverbod, …) is gratis.

Vaak is de tussenkomst van een advocaat overigens gedekt door een rechtsbijstandsverzekering. Onze kosten en erelonen worden in een dergelijk geval betaald door uw verzekeringsmaatschappij, zodat onze tussenkomst u in dergelijk geval niets kost.

Wij hanteren ook voor de invordering van uw onbetaalde facturen speciale tarieven. Hierbij streven wij ernaar onze tussenkomst voor u kosteloos te maken. Contacteer ons zeker voor meer info of een vrijblijvend gesprek!

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be