Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Bent u op zoek naar bijstand in het kader van overheidsopdrachten? In het domein van de overheidsopdrachten werkt men op basis van specifieke wetgeving. Deze wetgeving is erg gedetailleerd en bepaalt bij voorbeeld hoe de opdrachten worden aanbesteed, toegekend en uitgevoerd. Ons kantoor staat ondernemingen of aanbestedende overheden bij in het kader van adviesverlening of procedures met betrekking tot de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Wij kunnen ondernemingen bijstaan bij het screenen van opdrachtdocumenten op hun juridische correctheid en begeleiding bieden bij het opstellen van een offerte.

Wij staan ondernemingen ook bij in procedures voor de gewone rechtbanken of de Raad van State in geval van niet-selectie of niet-gunning, alsook in procedures die desgevallend gericht zijn op het bekomen van een passende schadevergoeding. Ook indien uw onderneming de begunstigde is van een gunningsbeslissing en deze wordt aangevochten door een concurrent, kunnen wij bijstand bieden bij het tussenkomen in de ingestelde procedure om uw gunning te verdedigen.

Wij staan ook ondernemingen en aanbestedende overheden bij in geval van problemen bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Zo kunnen wij bij voorbeeld advies en bijstand verlenen inzake vorderingen tot meer- en minwerken, onvoorzienbare omstandigheden, wijzigingen aan de opdracht door de aanbestedende overheid, overheden bijstaan bij de opmaak van briefwisseling en PV’s van ingebrekestelling aan opdrachtnemer, bijstand bieden bij oplevering, procedures voeren desgevallend met gerechtelijk deskundig onderzoek, … 

Wij helpen u graag met:

  • Overheidsopdrachten
  • Het aanvechten van gunningsbeslissing bij niet-gunning
  • Begeleiding bij het opstellen van een offerte
  • Schadevergoeding
  • Raad van State
  • Betwistingen bij uitvoering van een overheidsopdracht

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be