Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een ruim begrip dat wat ons betreft van toepassing is op alle gevallen waarbij u schade lijdt door toedoen van een ander, en waarbij getracht wordt om van die ander een schadevergoeding te bekomen.

Aansprakelijkheidsrecht wordt uiteraard erg vaak gehanteerd in de context van het verkeersrecht wanneer materiële of lichamelijke schade geleden wordt bij een verkeersongeval.

U kan eveneens schade lijden doordat iemand een beroepsfout maakt. Er is dan sprake van een professionele aansprakelijkheid van een advocaat, notaris, boekhouder, …

Specifiek voor schade opgelopen bij een verkeerd gelopen medische behandeling kan er sprake zijn van medische aansprakelijkheid. Ook bij het typische vergoedingsregime dat hier speelt staan wij u graag bij.

U kan tenslotte ook schade lijden door een al dan niet foutief optreden van een overheid. In dat geval kan u de betrokken overheid aanspreken voor een schadevergoeding.

Aangezien in dit domein vaak verzekeringsmaatschappijen tussenkomen, loeren ook discussies omtrent dekking en waarborgen en de eventuele aanwezigheid van een dekking onvermogen om de hoek.

Ook in het algemeen kunnen wij u bijstaan in betwistingen met verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld wanneer bijpremies gevraagd worden bij het afsluiten van schuldsaldoverzekeringen, dekkingen gewaarborgd inkomen, etc.

Wij helpen u graag met:

  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Medische aansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid kinderen, dieren, zaken en aangestelden
  • Verzekeringen (nazicht dekking, betwisting met verzekeringsmaatschappijen,…)
  • ….

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be