Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht overlapt met enkele andere rechtstakken die hier aan bod komen en door ons kantoor behandeld worden, doch gelet op het belang van vastgoedtransacties is het nuttig om datgene wat op vastgoed betrekking heeft te groeperen.

Onder het vastgoedrecht verstaan wij alle mogelijke transacties met vastgoed, zoals de koop / verkoop van vastgoed, maar evenzeer de overeenkomsten die gesloten kunnen worden door en met vastgoedmakelaars en de geschillen die hieruit kunnen voortvloeien.

Evengoed kunnen wij u bijstaan in problematieken met betrekking tot huur, omgevingsrecht, woonkwaliteitleegstand, verkrotting, heffingen op onbebouwde percelen, erfdienstbaarheden, appartementsmede-eigendom of onteigening.

Wij helpen u graag met:

  • Koop / verkoop onroerend goed
  • Bemiddelingsopdracht vastgoedmakelaar
  • Huur
  • Omgevingsvergunning
  • Woonkwaliteit
  • Leegstand en verkrotting
  • Heffing onbebouwde percelen
  • Erfdienstbaarheden
  • Appartementsmede-eigendom
  • Onteigening

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be