Goederenrecht

Goederenrecht

Bij goederenrecht denken wij aan allerlei problemen waarmee eigenaars van onroerende goederen kunnen geconfronteerd worden, en in het bijzonder ook aan problemen tussen buren.

Wij beschikken over een bijzondere expertise omtrent erfdienstbaarheden en in het bijzonder wegenrecht. Wij kunnen nagaan in welke mate een perceel desgevallend beschikt over een conventioneel recht van overgang, of desgevallend met een recht van overgang bezwaard is. In geval van ingeslotenheid kunnen wij een noodweg vorderen en wij kunnen u tevens bijstaan in geschillen omtrent het al dan niet openbaar karakter van een feitelijke wegenis, hetgeen veel voorkomt bij buurtwegen.

Ook kunnen wij u bijstaan bij geschillen met uw buren omtrent overmatige burenhinder, de afstand van beplantingen, overhangende takken of doorschietende wortels en zoveel meer.

Alhoewel pacht eigenlijk een huurovereenkomst is binnen de context van de landbouw, vernoemen wij deze vaak samen met het goederenrecht gelet op de complexiteit van de materie. Wij kunnen zowel eigenaars als landbouwers bijstaan bij vragen of geschillen omtrent pacht, al dan niet bevoorrechte pachtoverdracht, pachtbeëindiging en alle andere aspecten van pacht.

Ook met problemen bij het beheer van uw appartementsgebouw kunnen wij hulp bieden. Zo kunnen wij waar nodig een syndicus laten aanstellen, u beschermen tegen een misbruik van meerderheid binnen de algemene vergadering, zorgen voor bijeenroeping van een algemene vergadering, instaan voor de invordering van de bijdragen in de gemeenschappelijke kosten, …

Wij helpen u graag met:

 • Erfdienstbaarheden
 • Recht van uitweg
 • Recht van overgang
 • Dakdrop
 • Ladderrecht
 • Afstand van beplantingen
 • Overhangende takken en doorschietende wortels
 • Burenhinder
 • Pacht
 • Pachtoverdracht
 • Pachtbeëindiging
 • Appartementsmede-eigendom
 • Aanstelling syndicus
 • Algemene vergadering
 • Invordering gemeenschappelijke kosten

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be