Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Ons kantoor beschikt over een ruime ervaring in het behandelen van dossiers die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en stedenbouw alsook milieurecht.

Wij treden frequent op in het kader van beroepen bij de Bestendige Deputatie tegen de weigering of toekenning van bouwvergunningen, verkavelingsvergunningen of milieuvergunningen door het College van Burgemeester en Schepenen. Ook in de latere procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen of bij een Cassatieberoep voor de Raad van State staan wij onze cliënten regelmatig bij.

Los van de procedures leveren wij ook regelmatig adviezen af omtrent de mogelijkheden met zonevreemde constructies, zonevreemde bedrijven of in het algemeen de mogelijkheden die er op stedenbouwkundig vlak zijn met een bepaald onroerend goed, meestal in het kader van projectontwikkeling.

Ook bij het tot stand komen van nieuwe Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) staan wij onze potentieel benadeelde cliënten graag bij door het indienen van gemotiveerde bezwaarschriften, het voeren van procedures voor de Raad van State of voor de burgerlijke rechtbanken inzake planschade en planbaten.

Wanneer men zich geconfronteerd ziet met stedenbouwkundige inbreuken/misdrijven of milieumisdrijven kunnen cliënten op ons rekenen om hun verdediging op te nemen. Zowel correctionele vervolging als procedures inzake het stakingsbevel behoren tot onze specialiteiten.

Wij helpen u graag met:

 • Administratief beroep bij de Bestendige Deputatie
 • Beroep tot schorsing en nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of de Raad van State
 • Cassatieberoep bij de Raad van State
 • Zonevreemde woning
 • Zonevreemd bedrijf
 • Planschade en planbaten
 • Bouwmisdrijf – correctionele verdediging
 • Opheffing stakingsbevel
 • Milieumisdrijf
 • Bouwvergunning
 • Verkavelingsvergunning
 • Projectontwikkeling
 • Milieuvergunning
 • Omgevingsvergunning
 • Procedure Handhavingscollege
 • Procedure in kortgeding tot staking van bouwwerken

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be

Neem contact op

Lees de cookie- en privacy policy hier

Vervaeck & Eerdekens Advocaten BV

Karabiniersstraat 15
3191 Schiplaken – Boortmeerbeek
+32(0)15/33.73.33
info@ve-advocaten.be