Cassatie bevestigt het evidente: een doodlopende straat wordt niet door iedereen gebruikt

2 januari 2022

In een recent gepubliceerd arrest bevestigt het Hof van Cassatie als basisprincipe dat een dertigjarig, voortdurend en onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook grond door eenieder voor het openbaar verkeer een publieke erfdienstbaarheid van overgang kan doen ontstaan. Anders gezegd: privé-eigendom of niet: er ontstaat een openbare weg. In een recent gepubliceerd arrest bevestigt het Hof van Cassatie nu dat deze toepassingsvoorwaarden niet kunnen voldaan zijn voor het laatste stukje van een doodlopende wegenis. (Cass. 11 september 2020, R.W. 2020-21,1574)

Vragen over erfdienstbaarheden, uitwegen of regelgeving inzake buurtwegen?