Cassatie bevestigt het evidente: een doodlopende straat wordt niet door iedereen gebruikt

2 januari 2022

In een recent gepubliceerd arrest bevestigt het Hof van Cassatie als basisprincipe dat een dertigjarig, voortdurend en onafgebroken, openbaar en ondubbelzinnig gebruik van een strook grond door eenieder voor het openbaar verkeer een publieke erfdienstbaarheid van overgang kan doen ontstaan. Anders gezegd: privé-eigendom of niet: er ontstaat een openbare weg. In een recent gepubliceerd arrest bevestigt het Hof van Cassatie nu dat deze toepassingsvoorwaarden niet kunnen voldaan zijn voor het laatste stukje van een doodlopende wegenis. (Cass. 11 september 2020, R.W. 2020-21,1574)

Vragen over erfdienstbaarheden, uitwegen of regelgeving inzake buurtwegen?

Wat is een proceskalender?

Indien u in een procedure terechtkomt zal u op zeker ogenblik wellicht horen dat er een proceskalender werd overeengekomen. Een procedure wordt opgestart via een dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder namens de ene partij, de eiser, aan de andere partij, de...

Wij trachten de nieuwsberichten op deze website zo correct mogelijk op te stellen. Er wordt echter voorrang gegeven aan het opstellen van begrijpelijke documenten, zodat deze nieuwsberichten leemtes en onnauwkeurigheden kunnen bevatten. Er wordt door ons kantoor of haar advocaten geen enkele aansprakelijkheid aanvaard m.b.t. de inhoud van dit louter informatieve document dat geenszins als advies mag worden beschouwd of gebruikt.